Beretning Espergærde Badelaug for året 2021-22

13. generalforsamling

 

Kære medlemmer,

Endelig en næsten normal sæson og en generalforsamling i maj, som vedtægterne foreskriver det. Det er jo ikke mere end 8 måneder siden, vi afholdt vores sidste generalforsamling, men lad mig kort opsummere lidt for den forgangne sæson.

Corona synes endeligt at have sluppet sit tag og står nu tilbage som en ubehagelig påmindelse om, hvor hurtigt og drastisk vores trygge hverdag kan ændre sig. Over julen måtte vi således endnu engang lave begrænsninger på antal brugere, men siden januar har vi heldigvis kunne køre helt uden restriktioner – udover henstilling til god hygiejne. Som allerede omtalt på sidste års generalforsamling krævede det en del ekstraarbejde i bestyrelsen, men også af jer som medlemmer. Tak fordi I hjalp til med at passe på jer selv og hinanden.

Når vi ser tilbage på det forgangne år, må vi dog sande, at det ikke blev til de sociale arrangementer, som vi ellers har så fin tradition for i Badelauget – hverken nytårskur eller hummersuppe blev det til. Det lover vi at rette op på til næste år.

Vi startede sæsonen en måned tidligere i år og åbnede den 1. september, og der var god tilslutning fra starten. Vi har således besluttet, at starte den 1. september igen til næste sæson. Sæsonen blev startet med en fælles arbejdsdag og også det fik god tilslutning og respons fra mange. Så planen er også at gentage dette, som allerede varslet i facebookgruppen Espergærde Badelaug. Planen er at afholde vores ”Klar, parat, sæsonstart” event den sidste søndag i august – dvs. den 28/8 2022.

Siden generalforsamlingen i september har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder, og jeg vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til resten af bestyrelsen og vores aktive suppleanter for jeres stærke engagement. Vi har et fantastisk samarbejde, hvor alle byder ind og bidrager til drift og udvikling af vores forening.

Vejrmæssigt var det en noget mild omgang i den forgangne vinter. Stormvejr og højvande blev det dog til – i en sådan grad at vores ene kasse sejlede sydpå. Til alt held stillede vores kassemester Ingolf op endnu engang og fik hurtigt snedkereret en ny. TAK!

Sidst i november gav vores gamle ovn op. Grith var hurtig og fik chartret vores leverandør, så vi allerede den 3. december kunne åbne op igen med en ny og kraftigere saunaovn.

På medlemssiden har vi hele sæsonen haft 450 aktive medlemmer, mens vores venteliste er fortsat med at vokse kraftigt, således at vi nu har rundet 500 på ventelisten. Det er bestyrelsens opfattelse, at vores besøgstal stadig ligger under, hvad vi oplevede før Corona. Det kan skyldes, at vores medlemsskare i dag er mere varieret og derfor i højere grad end tidligere bruger faciliteterne på forskellige tidspunkter og med forskellige frekvenser. Det er således meget sjældent, at vi oplever ”fuldt hus” i saunaen, og vi går derfor med overvejelser i bestyrelsen om, hvorvidt vi kan hæve medlemstallet til den kommende sæson. Mere om dette når vi har kigget nærmere på vores log-filer fra låsesystemet og taget en beslutning.

Vandkvaliteten i Øresund var et stort tema på vores generalforsamling sidste år. På initiativ fra Kjell fik vi vores helt eget vandkvalitetsudvalg, og det blev til 6 vandprøver over sæsonen (det skal hertil siges, at vi jo oplevede en af de tørreste vintre i mands minde). Resultaterne var bedre end frygtet – kun 1 prøve overholdt ikke grænseværdierne. En stor tak til Kjell og alle jer andre, der hjalp til. Tænker, at vi fortsætter denne praksis også næste år. Vores gustilbud kører videre med gus hver onsdag aften og den 1. søndag i måneden. Vi har pt. 9 uddannede gusmestrer, der frivilligt jonglerer med olier og svinger håndklæder for de fremmødte. Stor tak til dem alle. Vores plan er igen næste år at udbyde 1-2 gusmesteruddannelser til interesserede medlemmer, så vi fortsat kan vedligeholde og udvikle vores gustilbud.

Så har vi nyt om vores samarbejde med Havnen og Sejlklubben om fælles visioner. Som udmeldt i min beretning sidste år, gik vi i det forgangne år videre med visionsarbejdet mhp. at imødekomme den stigende interesse for vinterbadning. Og vi er kommet godt i gang. Fra første idéoplæg og de indledende samtaler med vores lokalpolitikere, byforeningen, havnen og sejlklubben til et formaliseret samarbejde og visionsudvalg med havn og sejlklub, et skitseprojekt med Matters arkitekter og et fælles høringssvar på den nye lokalplan. Efter min beretning vil Grith og Carsten opdatere jer på vores visionsarbejde.

Som bidrag til arbejdet var Line i oktober oppe på Gymnasiet og modtage et legat fra Espergærde Idræts Venner på 10.000 kr. til udvikling af badelaugets faciliteter i samarbejde med de øvrige foreninger omkring os. Tak for den økonomiske støtte!

Endnu engang tak til resten af bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. En anden, vi skylder en tak, er vores kære temperaturmåler og kostesvinger – Ulrik. På vegne af bestyrelsen og hele vores forening vil vi gerne sige Ulrik stor tak for indsats og altid godt vinterbader-humør.

Vi glæder os til en ”ny-normal” 2022/23 sæson med varm sauna, kolde afvaskninger, gustilbud og alle de sociale aktiviteter, vi plejer at nyde godt af sammen.

Espergærde, den 18. maj 2022

Frank Vium,
formand