Espergærde Badelaugs historie

I sensommeren 2009 fik en gruppe helårsbadere, anført af Annelise Agerskov og Erik Gramkow, ideen til Espergærde Badelaug. Drømmen var at skabe gunstige forhold for folk med hang til at slå hul i isen og bade i grødis. En lap papir sat op på badebroen for at undersøge, om der var andre med samme interesse – det var der.

I november 2009 mødte 25 personer op, og der var stor opbakning til en forening for vinterbadere i Espergærde. Den 30. januar 2010 blev Espergærde Badelaug stiftet på den første generalforsamling med følgende bestyrelse:

Erik Gramkow, formand.
Vibeke Rosenfeldt Thomsen, sekretær
Jytte Bast, kasserer
Jytte Boch-Andersen, menigt medlem
Søren Pedersen og Lisbeth Jensen, suppleanter
Inger Vium og Ulrik Villum Hansen, revisorer
Hans C. Hansen, revisorsup

Den første forhindring
Dengang fjernede Helsingør Kommune de offentlige badebroer i vinterhalvåret, så den første opgave var at få en helårsbro. Et medlem havde fundet en badetrappe blandt noget vraggods på stranden, som blev sat i stand og sat op på Espergærde Havns yderste nordlige mole ved havneindløbet. Det var dog en lang og kold gåtur, som ikke mange benyttede.

Badelauget gik derfor i gang med at bearbejde kommunens tekniske forvaltning med det mål, at badebroen ved Espergærde Strand kunne blive oppe hele året. Efter forhandlinger med Teknik og Miljø lykkedes det. Den første forhindring for vinterbadning i Espergærde var ryddet af vejen.

Den næste forhindring
Den næste forhindring var, at der ikke var noget sted at klæde om indendørs. Her lykkedes Badelauget med en midlertidig løsning takket være velvilje fra kommunens side – de offentlige toiletter, der alligevel ikke var i brug i vinterhalvåret, blev omklædningsfaciliteter.

Senere fik Badelauget installeret en mobil sauna, uden vinduer og med plads til en håndfuld vinterbadere ad gangen kunne den akkurat klemmes ind i de offentlige toiletfaciliteter. Den blev købt til en rimelig pris af naboforeningen, Snekkersten Badelaug, som netop have indviet flotte nye lokaler med ny sauna.

Fra skobutik til permanent Badelaug
Foreningens medlemstal havde rundet 120 vinterbadere. Der var fremgang, og bestyrelsen jagtede en mere permanent løsning til omklædning og saunalokaler. Den nye borgmester Benedikte Kjær var, ligesom den tidligere borgmester, positiv indstillet – det måtte findes en løsning på det stigende antal vinterbaderes behov. Derfor blev der udarbejdet et forslag til indretning af den skobutik, der engang lå på Badelaugets nuværende adresse. Skobutikken var ophørt, og Kommunen, der ikke havde planer om genudlejning, overvejede at rive butikken ned.

En oplagt mulighed for at indrette lokalerne til Espergærde Badelaug, Espergærde Smakkelaug og Foreningen til Spydstagens Bevarelse! Der blev derfor udarbejdet et overslag over projekt og økonomi, som det lykkedes at få med i budgettet for 2015. Det endte lykkeligt – projektet blev godkendt. Sideløbende med det politiske arbejde blev der arbejdet energisk på at søge midler fra forskellige fonde, og projektet blev tilgodeset af:

Nordea Fonden
Nellemann Fonden (2 gange)
Kirsten og Frits Frederiksens Fond
EIF´s Venner
Johannes Fog Fonden
Legat til støtte for cykelsport i Helsingør

Nye lokaler og nye oplevelser
Ombygningen blev tegnet af den lokale arkitekt Peter Frederiksen og igangsat i april 2015. Trods en stram tidsplan forløb alt planmæssigt, så lørdag den 3. oktober 2015 kl. 10 indviede Espergærde Badelaug de nye lokaler. Den tidligere borgmester, Johannes Hecht Nielsen, stillede op og klippede den røde snor over. Der var stort rykind af medlemmer samt nysgerrige vandhunde, hvoraf en del endte med at blive medlemmer. En lang og sej tur på 5 år endte med et rigtig godt resultat.

I dag tæller Espergærde Badelaug 450 medlemmer – og mange er på venteliste. Badebroen er blevet bygget om med en stor platform, hele fire trapper og to opbevaringskasser, som er snedkereret af et af vore mange aktive medlemmer. Saunaen har også fået nyt liv. Badelaugets dygtige gusmestre inviterer jævnligt til gus-aftener, hvor de hælder rene æteriske olier på de glohede saunasten og med vifter, håndklæde-sving, musik og havdyp skaber velbesøgte sanseoplevelser. Således bliver nye historier til hver dag … om glæden ved at bade i Øresund året rundt.