Generalforsamlingen 2015

Generalforsamling i Espergærde Badelaug 9. maj 2015

Valg af dirigent: Frank Rosenfeldt Thomsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Pkt. 1: Formanden aflægger bestyrelsens beretning: Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 2: Vedtægtsændringer til afstemning: De foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3: Aflæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag til godkendelse: Regnskabet blev godkendt. Herunder blev der rejst spørgsmål om, hvem der kan benytte de nye faciliteter, og om hvad Helsingør Kommune betaler. Erik forklarede, at det udover os selv, er Espergærde Sejlklub samt Smakkelauget og “Sprydstagen”.

I vintermånederne har vi lokalerne for os selv, og andre brugere vil kun få adgang, hvis det ikke er til gene for vores medlemmer. I sommermånederne kan vi naturligvis også bruge lokalerne – dog uden badefaciliteterne, som i de måneder vil være tilgængelige for offentligheden. Det er nok også i de måneder, der mest vil være tale om et fællesskab med de andre foreninger.

Vi kan ikke præcist sige, hvad kommunen betaler, men vi ved med sikkerhed, at vi selv skal skaffe penge til saunaen, til inventar m.v. og at vi via de fonde, vi har søgt, håber på positive resultater.

Pkt 4: Fastsættelse af medlemskontingenter/indskud: Bestyrelsens forslag om et årskontingent på 600 kr., kontingent for støttemedlemmer 100 kr. samt indskud på 200 kr. for nye medlemmer blev godkendt.

Pkt. 5: Behandling af fremsatte forslag: Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen

Valg af formand: Erik Gramkow blev genvalgt

Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Henning og Vibeke blev genvalgt

Valg af 1. suppleant: Ingolf blev genvalgt

Valg af 2. suppleant: Carina blev genvalgt

Valg af to revisorer: Peter og Lillian blev valgt

Valg af én revisorsuppleant: Lisbeth Hansen blev valgt

Pkt 7: Eventuelt:
Per fortalte lidt om vores facebook side og de igangværende planer om en ny hjemmeside. Keld Bertelsen tilbød at hjælpe os med et logo til foreningen. Lisbeth Hansen som repræsenterer “Legat for Cykelsporten i Helsingør” tog ordet, og fortalte lidt om Legatet og baggrunden herfor. Vi havde søgt legatet om midler til vores arbejde, og blev nu begavet med en check på 25.000 kr. En gave som blev modtaget med stor glæde og jubel fra alle tilstedeværende. Til slut orienterede Erik om byggeriet og tidsplanen for det.

Helsingør 10. maj 2015 – Vibeke/referent

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.