Generalforsamlingen Maj 2017

Generalforsamling onsdag den 10/5 2017

Bestyrelsen: Vibeke, Henning, Per, Lisbeth og Lisbet var til stede

 

Frank Vium blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen korrekt indkaldt.

 

1) Formanden (Vibeke) aflagde beretning – der blev godkendt.

2) Kassereren (Henning) aflagde regnskab – der ligeledes blev godkendt. Budgetforslag for 2017/18 blev      godkendt.

3) Fastsættelse af kontingent: Kontingentet nedsættes fra 600,- kr. til 500,- kr.

4) Indkomne forslag: Jørgen Weber foreslår flex medlemskab for folk, der ikke benytter lokalerne. Bestyrelsen meddelte, at der allerede var en slags flex medlemskab, hvis man vælger t være passivt medlem for 100 kr. om året. Forslaget fra Jørgen Weber blev derfor forkastet.

5) Valg: a) Formanden - Vibeke - genvalgt.

              b) To bestyrelsesmedlemmer: Lisbet og Henning blev genvalg.

                 Bestyrelsen foreslår bestyrelsen udvidet med to i en kortere periode. Grith og Ingolf blev valgt.

             c) Suppleanter: Martin Gade og Nicolaj Steenstrup blev valgt.

6) Valg af to revisorer: Peter Holm og Lillian Rostrup blev genvalgt.

     Valg af en revisorsuppleant: Mona Overgaard blev genvalgt.

7) Eventuelt: Inger Vium vil gerne have en bænk mere på stranden. Vibeke forklarer, at det er  Naturstyrelsen, der bestemmer og giver tilladelse til dette. Keld mener, der er nogle bænke på Sindshvile – men det er stadig Naturstyrelsen, der bestemmer. Vibeke fortsætter med at undersøge sagen..

Spørgsmål vedrørende kassen på broen. Kan den blive stående hele året. Dette kan ikke lade sig gøre, da den vil blive ødelagt i sommersæsonen når stranden fyldes med børn.

Lidt debat omkring, at Sejlklubben som havde glemt at fjerne flasker i vores gang efter en konfirmation i Sejlklubben – alt er OK nu vedrørende flaskerne.

Erik Gramkrov mener, der skal et stort skilt op for Badelauget – der er et for Sejlklubben. Ingen beslutning taget.

Mona Overgaard spørger til buskene udenfor kaffestuen. Agenda 21 plantede nogle buske som hurtigt blev fjernet igen. Peter Frederiksen ved ikke, hvor buskene er – og fliserne kan ikke holde til parkering – vi venter på, hvad der skal ske – måske en Bornholmsk Røn på ”vores” grund.

Sven Erik Larsen vil gerne have måtte på badetrinene om vinteren – det tager vi til efterretning.

Hanne er ked af algerne på de nederste badetrin – så hun er gledet. Gulvskrubbe indkøbes til fjernelse af algerne.

Aftenen sluttede med, at Per gennemgik resultaterne fra spørgeundersøgelsen.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og der var ca. 50 deltagere.

Espergærde, den 16. maj 2017/Lisbet Hansen