Generalforsamlingen maj 2018

Generalforsamling den 3. maj 2018

Bestyrelsen: Vibeke, Henning, Per, Lisbeth, Lisbet, Ingolf og Grith var til stede

Der var i alt 47 personer tilstede.

 

Frank Vium blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen korrekt indkaldt.

 

  1. Formanden (Vibeke) aflagde beretning – der blev godkend med stort applaus. 

  2. Kassereren (Henning) aflagde revideret regnskab – som blev godkendt. Budgetforslag for 2017/18 blev ligeledes godkendt.
    Spørgsmål om udvidelse af huset blev debatteret og det blev pointeret fra bestyrelsen at det bliver meget svært at udvide p.g.a. Skov- og Naturstyrelsen.

  3. Fastlæggelse af medlemskontingent
    Det blev behandlet og vedtaget under punkt 3 – budget godkendelse.

  4. Indkomne forslag:

4.1   Daniella Johansson: Kan huset og sauna være åbent til kl. 22 og kan saunaen holdes åben hele året? Der var ikke opbakning i generalforsamlingen til disse forslag. I henhold til lovgivning på sauna kun køre i 12 timer/døgn hvilket den allerede gør idag. Længere tændt om aftenen ville således betyde senere tændt om morgenen eller længere slukket midt på dagen. Med hensyn til helsårsåbent talte Vibeke imod dette og pointerede at der ikke er adgang til toiletter/bad fra 1/5-30/9 og at det desuden ville kræve ekstra opsyn og økonomi.

4.2   Charlotte Søgaard: At saunaklubben får en app, som kan bruges til tilmelding til saunagus arrangementer. Dermed sikres en mere fair mulighed for tilmelding til special arrangementer. I dag foregår tilmelding over Facebook. Der var ikke opbakning i generalforsamlingen til dette forslag, men Vibeke mener ønsket bliver løst med MemberLInk systemet, hvor man – hvis det opsættes såldes - vil kunne booke gus-tid. 

4.3   Line Dahl: Ønske om at kunne medtage gæster – eventuelt mod betaling, eventuelt på fastlagte tidspunkter. Efter afstemning på generalforsamlingen var der flertal (23 for / 21 imod) for at undersøge nærmere hvordan det praktisk kan lade sig gøre. Dette vil bestyrelsen gå videre med.

 

5.0   Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5.1   Formanden - Vibeke aftræder og Frank Vium blev valgt.

5.2   Lisbeth Jensen og Per Lisberg afgår. I stedet vælges Nicolai og Martin,

5.3   1. suppleant blev Dorte Hanghøj

5.4   2. suppleant blev Anne Marie Avlund.

5.5   Henning afgår som kasserer og bestyrelsen konstituerer sig og vælger ny kasserer.

 

6.0   Valg af revisorer:

6.1   Revisor Elisabeth Engel Holm (Lillian Rostrup fortsætter

6.2   Revisorsuppleant Mette Rasmussen.

 

7.0   Eventuelt:

7.1   Vedr. parkering – nogle mener ikke det er noget problem at parkere på strandvejen men der er altid tæt trafik. På havnen er der næsten altid plads og også ud for det gl. Le Port.

7.2   Elisabeth spørger om der er stemning for hummersuppe den 1/1 2019 som i år. Der var stor stemning for det. Den nye bestyrelse tager det op.

7.3   Gorm spørger til MemberLink – Det er en hjemmeside, hvor der er indbygget regnskab, opkrævning, medlemsliste m.m. Der vil komme en opkrævning fra MemberLink – der kan lægges ind, så kontingentet kører af sig selv.

7.4   Nogle medlemmer er ikke tilfredse med temperaturen i saunaen mellem kl. 6.30 og 7.00.

7.5   Spørgsmål om en bænk mere på strandengen: Kommunen vil ikke have noget med det at gøre – Skov- og Naturstyrelsen er spurgt men har ikke svaret. Lisbeth har selv i eget navn skrevet til kommunen angående 2 bænke men har ikke fået svar endnu.

7.6   Det blev påpeget at det ville være hensigtsmæssigt at regnskab, budget og indkomne forslag blev delt med medlemmer inden generalforsamlingen. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

 

Aftenen sluttede med, at Per holdt afskedstale for Vibeke inden der var surprice for hende med lækker mad og vine, gave og blomster.

 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og blev en uforglemmelig aften,.

 

Espergærde, den 9. maj 2018

Lisbet Hansen